Prawo Morskie tom XXVI/2010

(…)

Piotr Lewandowski –  Superflua, sprzeczności prakseologiczne i luki realne w prawnej ochronie środowiska lądowo-morskiego……………………………………………………………………………………..55

Reklamy