Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa  nr 1/2010

(…)

Wyrok ETPCz z dnia 19 czerwca 2006 r., sprawa 350014/97

Piotr Lewandowski- Zasada „sprawiedliwej równowagi (fair balance)”……………………………………..181

Reklamy