27 września 2010r. weszla w życie ustawa z dnia 22.07.2010r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny- Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy- Prawo upadlościowe i naprawcze (Dz.U. nr 155 z 2010r., poz.1037), ktora zmieniła treść m.in. art.424 (1)  par.1 i 2 kpc. W nowej redakcji przepis zawiera taką samą tresć normatywna jak w redakcji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1.04.2008r (Dz.U. nr 59 z 2008r., poz.367). Ustawodawca zignorował ingerencję Trybunału w treść przepisu, ponownie dopuszczając jako zasadę zaskarżanie w formie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia tylko orzeczeń „kończących postępowanie w sprawie”.

Reklamy