Studia Europejskie

Tom IX/2001

Spis treści

Stanisław Szwankowski

Porty morskie w procesie integracji europejskiej 5

Włodzimierz Rydzkowski

Porty polskie w świetle aktualnych tendencji w logistyce europejskiej

oraz tendencji kształtujących ich zaplecze 33

Jerzy Bieliński

Problemy zarządzania i strategie konkurencji w polskich portach

w okresie dostosowywania się do warunków działania w Unii Europejskiej 51

Zdzisław Brodecki

Porty morskie w świetle prawa europejskiej integracji 79

Sergiusz Gołębiewski

Pojęcie prawa koncernów na przykładzie uregulowań

zawartych wprawie niemieckim 121

Agnieszka Resiak

Sieci transeuropejskie 133

Wojciech Szczurek

Funkcjonowanie portów morskich 151

Piotr Lewandowski

Opłaty portowe — uwagi krytyczne o nowej regulacji prawnej 243

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Porty morskie w procesie integracji europejskiej 263

Reklamy