MoP

Monitor Prawniczy

Rada Programowa: Prof. Ludwik Florek, Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prof. Roman Hauser,

Mec. Andrzej Kalwas, Prof. Andrzej Marek, Prof. Krzysztof Pietrzykowski,

Prof. Zbigniew Radwański, Em. Prezes SN Stanisław Rudnicki, Prof. Andrzej Szajkowski,

Prof. Janusz Szwaja, Prof. Marek Wąsowicz

Kolegium Redakcyjne: R.pr. Marcin Dietrich, Adw. Jakub Jacyna, Adw. Bartłomiej Jankowski,

R.pr. Radosław L. Kwaśnicki, Adw. Andrzej Tomaszek

Aktualności

Redakcja: Piotr Grabarczyk — redaktor naczelny, Izabela Politowska

Spis treści

Z sal sądowych 634

Aktualności europejskie 637

Opinie

Klauzula rebus sic stantibus — możliwości jej aktualnego zastosowania

(uwagi na tle art. 3571 KC), Michał Bieniak

O skarbach de lege lata i de legeferenda, Krzysztof Mularski

Jeszcze o służebności przesyiu, Piotr Lewandowski

Orzecznictwo

SN 23.1.2009 — III CZP 118/08

SN 18.12.2008 — III CZP 126/08 SN 5.12.2008 — III CZP 123/08

SN 23.10.2008 SN 2.10.2008

Glosa

Prawo międzyczasowe prywatne — odesłanie zwrotne, Marcin Kłoda 674

Granice swobody stron stosunku pracy w zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę

na czas określony, Paweł Smolik 678

Praktyka

Zawiadomienie o przelewie wierzytelności, jako jedna z form ochrony dłużnika, Monika Sawarska 682

12/2009

CFFBECK

Reklamy