Uniwersytet Gdański

Studia Iuridica Maritima 2/1992

IWONA CZUCHRA

Wypadki morskich urządzeń górniczych 119

Accidents of mining installations on the sea 141

Hanna Hippner

Wzorce umowne w przewozie ładunku droga morska według ustawodawstwa polskiego 145

Contractual standards In the carriage of cargo by sea according to the polish legislation 158

WOJCIECH ADAMCZAK, ZDZISŁAW BRODECKI, ZBIGNIEW GODECKI, MIROSŁAWA ŻUKOWSKA

Marking of fishing yessels 11

Oznakowanie statków rybackich 173

PETER WETTERSTEIN

Questions of private international maritime law 175

Problemy prawa międzynarodowego prywatnego 187

ZDZISŁAW BRODECKI, ZBIGNIEW GODECKI

Glosa do wyrobku NSA w warszawie z dnia 16 marca 1983 r.

(I SA 1954/82) 189

PIOTR LEWANDOWSKI

Glosa do postanowienia SN z dnia 6 sierpnia 1985 r.

(syg. akt II CZ 58/85 OSNCP 7-8/1986 r, poz. 121) 197

Reklamy