W związku ze zmianą ustawy o portach i przystaniach morskich, glosowany wcześniej wyrok ma znaczenie historyczne w części dotyczącej opłaty ładunkowej.  Zachował aktualność w części dotyczącej adhezji, przy czym nie spotkałem sie z innymi wyrokami opierającymi się na argumentacji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w tej sprawie.