Superflua admittere securius est, quam necessaria omittere

Bezpieczniej jest dopuścić rzeczy zbyteczne aniżeli opuścić rzeczy konieczne.

Ta mało znana paremia łacińska wyraża moje motywy rozpoczęcia tego bloga. Pisząc o prawie konieczna jest pokora, tym bardziej, że pisze o nim teoretyk. Nawet jeśli myśli będą nadmiarem, to nie spowodują szkody. Najpierw przepis prawa, potem jego wykładnia doktrynalna.

Reklamy